SUNET nuvarande Top 10

Här nedan finns två stapeldiagram, över två olika tidsperioder. De representerar de 10 SUNET-kunder som har mest trafik in eller ut från SUNET:

En lista över kunder och förkortningar finns här.


top10-last current plot for LIU current plot for KI current plot for KTH current plot for UMU current plot for ARKIVET current plot for LU current plot for GSIX current plot for UR current plot for CTH current plot for SU Top10 for yesterday Top10 for last week

En bild som indikerar navigationsområden i plotten ovan och under finns här.


top10-1h current plot for LIU current plot for KI current plot for KTH current plot for UMU current plot for ARKIVET current plot for LU current plot for GSIX current plot for CTH current plot for UR current plot for SU Top10 for yesterday Top10 for last week
Uppdaterad: 2023-09-26 09:47:00 statsmaster@sunet.se Uppdateras var 15:e minut Valid XHTML 1.0 Transitional