SUNET nuvarande Top 10

Här nedan finns två stapeldiagram, över två olika tidsperioder. De representerar de 10 SUNET-kunder som har mest trafik in eller ut från SUNET:

En lista över kunder och förkortningar finns här.


top10-last current plot for LIU current plot for GSIX current plot for ARKIVET current plot for SMHI current plot for UMU current plot for KTH current plot for CSB current plot for LU current plot for JUNET current plot for UPPMAX Top10 for yesterday Top10 for last week

En bild som indikerar navigationsområden i plotten ovan och under finns här.


top10-1h current plot for GSIX current plot for LIU current plot for ARKIVET current plot for CSB current plot for LU current plot for UPPMAX current plot for KTH current plot for UMU current plot for SMHI current plot for JUNET Top10 for yesterday Top10 for last week
Uppdaterad: 2021-09-18 14:02:00 statsmaster@sunet.se Uppdateras var 15:e minut Valid XHTML 1.0 Transitional