NUNOCSUNET

Tillgänglighetsstatistik för september 2010

Under september månad var det åtta oplanerade avbrott av vilka sex stycken var fiberrelaterade och två stycken transmissionsrelaterade.

Under september månad var det åtta planerade avbrott. Av dessa åtta var det fyra fiberrelaterade och fyra transmissionsrelaterade.

Under september hade SUNET följande avbrott:

OplaneradePlaneradeTotalt
Fiber i stomnät5 st 13:223 st 00:298 st 13:33
Accessfiber1 st 1d 01:281 st 01:302 st 1d 02:58
Ciena-utrustning2 st 3d 06:134 st 22:476 st 4d 05:00
Routrar i stomnät0 st0 st0 st
Tider i formatet 00:00 är timmar och minuter, formatet 0d 00:00 är dygn, timmar och minuter

Den första september så var det ett omfattande strömavbrott på Gotland vilket ledde till att Riksantikvarieämbetet, Riksutställningar samt Högskolan på Gotland förlorade sin anslutning till SUNET i 20 minuter.

Ett missförstånd mellan NUNOC och TDC gjorde så att Umeå Universitet förlorade sina båda anslutningar till SUNET under tre minuter den tredje september.

Med största sannolikhet så var ett åskväder som fick Luleå Tekniska Universitet att helt tappa sin anlutning till SUNET i sex minuter den 27:e september.

Total onåbarhet för redundant anslutna kunder: 29 minuter.

Rapporten publicerades den 20/10 2010. Eventuella frågor eller synpunkter skickas till noc@sunet.se.

Tillbaka

Valid XHTML 1.0 Strict