NUNOCSUNET

Tillgänglighetsstatistik för Mars 2010

I mars skedde två stycken fiberrelaterade oplanerade avbrott samt åtta fel i transmissionsnätet.

Planerade avbrott

Under Mars hade SUNET följande avbrott:

OplaneradePlaneradeTotalt
Fiber i stomnät2 st 1d 2:565 st 0d 8:377 st 1d 11:33
Accessfiber0 st0 st0 st
Ciena-utrustning7 st 2 d 23:382 st 0d 2:439 st 3 d 2:21
Routrar i stomnät1 st 0 d 00:241 st 0 d 2:172 st 0 d 2:41
Tider i formatet 00:00 är timmar och minuter, formatet 0d 00:00 är dygn, timmar och minuter

Inga övriga fel under denna månad.

Total onåbarhet för redundant anslutna kunder: 0 minuter.

Rapporten publicerades den 14/03 2010. Eventuella frågor eller synpunkter skickas till noc@sunet.se.

Tillbaka

Valid XHTML 1.0 Strict