NUNOCSUNET

Tillgänglighetsstatistik för juli 2010

Under juli var det sju oplanerade avbrott, två som fiberbrott och fem som hade med transmissionsutrustningen att göra.

Under juli var det totalt fyra planerade avbrott, ett planerat fiberjobb och tre som hade med transmissionsutrustningen att göra.

Under juli hade SUNET följande avbrott:

OplaneradePlaneradeTotalt
Fiber i stomnät2 st 4d 16:201 st 00:023 st 4d 16:22
Accessfiber0 st0 st0 st
Ciena-utrustning5 st 1d 10:033 st 1d 15:108 st 3d 01:13
Routrar i stomnät0 st0 st0 st
Tider i formatet 00:00 är timmar och minuter, formatet 0d 00:00 är dygn, timmar och minuter

Den 30 juni var det ett kort avbrott för Luleå Tekniska Universitet samt Institutet för Rymdfysik då en tekniker av misstag stängde av batterikraften under ett test av backupström.

Total onåbarhet för redundant anslutna kunder: 0 minuter.

Rapporten publicerades den 18/8 2010. Eventuella frågor eller synpunkter skickas till noc@sunet.se.

Tillbaka

Valid XHTML 1.0 Strict