NUNOCSUNET

Tillgänglighetsstatistik för April 2010

Under april månad inträffade tre stycken oplanerade fiberrelaterade avbrott samt två fel i transmissionsnätet.

Planerade avbrott under april månad

Under April hade SUNET följande avbrott:

OplaneradePlaneradeTotalt
Fiber i stomnät2 st 0d 13:300 st 0d 00:002 st 0d 13:30
Accessfiber1 st 0d 14:491st 0d 04:092 st 0d 18:58
Ciena-utrustning2 st 0d 00:500 st 0d 00:502 st 0d 00:50
Routrar i stomnät0 st 0d 00:000 st 0d 00:000 st 0d 00:00
Tider i formatet 00:00 är timmar och minuter, formatet 0d 00:00 är dygn, timmar och minuter

Inga övriga fel under denna månad.

Total onåbarhet för redundant anslutna kunder: 0 minuter.

Rapporten publicerades den 05/05 2010. Eventuella frå gor eller synpunkter skickas till noc@sunet.se.

Tillbaka

Valid XHTML 1.0 Strict