NUNOCSUNET

Tillgänglighetsstatistik för maj 2009

I maj så var det ett oplanerat fiberavbrott och två oplanerade avbrott som hade med transmissionsutrustningen att göra.

Under maj månad var det sju planerade fiberavbrott samt ett som hade med transmissionsutrustningen att göra.

Under maj hade SUNET följande avbrott:

OplaneradePlaneradeTotalt
Fiber i stomnät1 st 10:176 st 03:397 st 13:56
Accessfiber0 st1 st 03:141 st 03:14
Ciena-utrustning2 st 6d 08:011 st 03:113 st 6d 11:12
Routrar i stomnät0 st0 st0 st
Tider i formatet 00:00 är timmar och minuter, formatet 0d 00:00 är dygn, timmar och minuter

Inga övriga fel under denna månad.

Total onåbarhet för redundant anslutna kunder: 0 minuter.

Rapporten publicerades den 16/6 2009. Eventuella frågor eller synpunkter skickas till noc@sunet.se.

Tillbaka

Valid XHTML 1.0 Strict