NUNOCSUNET

Tillgänglighetsstatistik för mars 2009

Under mars månad var det tre oplanerade fiberbrott och fyra oplanerade avbrott som hade med transmissionsutrustningen att göra.

Under mars var det fyra planerade fiberbrott och 25 planerade avbrott som hade med transmissionsutrustningen att göra.

Under mars hade SUNET följande avbrott:

OplaneradePlaneradeTotalt
Fiber i stomnät3 st 15:353 st 07:446 st 23:19
Accessfiber0 st1 st 10:341 st 10:34
Ciena-utrustning3 st 23:2025 st 18:5628 st 1d 17:16
Routrar i stomnät0 st0 st0 st
Tider i formatet 00:00 är timmar och minuter, formatet 0d 00:00 är dygn, timmar och minuter

Inga övriga fel under denna månad.

Total onåbarhet för redundant anslutna kunder: 0 minuter.

Rapporten publicerades den 14/3 2009. Eventuella frågor eller synpunkter skickas till noc@sunet.se.

Tillbaka

Valid XHTML 1.0 Strict