NUNOCSUNET

Tillgänglighetsstatistik för juli 2009

Under juli inträffade tre oplanerade avbrott i SUNET. Två som hade med transmissonsutrustningen att göra samt ett som hade med routrarna att göra.

Under juli var det tre planerade avbrott, alla fiberrelaterade.

Under juli hade SUNET följande avbrott:

OplaneradePlaneradeTotalt
Fiber i stomnät0 st3 st 15d 19:533 st 15d 19:53
Accessfiber0 st0 st0 st
Ciena-utrustning2 st 12:200 st2 st 12:20
Routrar i stomnät1 st 06:000 st1 st 00:06
Tider i formatet 00:00 är timmar och minuter, formatet 0d 00:00 är dygn, timmar och minuter

Inga övriga fel under denna månad.

Total onåbarhet för redundant anslutna kunder: 0 minuter.

Rapporten publicerades den 11/8 2009. Eventuella frågor eller synpunkter skickas till noc@sunet.se.

Tillbaka

Valid XHTML 1.0 Strict