NUNOCSUNET

Tillgänglighetsstatistik för januari 2009

Under januari inträffade tre oplanerade avbrott. Ett fiberbrott och två avbrott som berodde på transmissionsutrustningen.

Under januari var det tre planerade avbrott, ett fiberarbete, ett arbete med transmissionsutrustningen samt ett avbrott i IP-nätet

Under Januari hade SUNET följande avbrott:

OplaneradePlaneradeTotalt
Fiber i stomnät1 st 16:0501 st 16:05
Accessfiber01 st 00:011 st 00:01
Ciena-utrustning2 st 01:121 st 02:003 st 03:12
Routrar i stomnät01 st 00:511 st 00:51
Tider i formatet 00:00 är timmar och minuter, formatet 0d 00:00 är dygn, timmar och minuter

Total onå barhet för redundant anslutna kunder: 0 minuter.

Rapporten publicerades den 12/2 2009. Eventuella frå gor eller synpunkter skickas till noc@sunet.se.

Tillbaka

Valid XHTML 1.0 Strict