NUNOCSUNET

Tillgänglighetsstatistik för februari 2009

Under februari inträffade fem oplanerade avbrott. Ett fiberbrott och fyra avbrott i transmissionsutrustningen.

Under februari var det 23 planerade avbrott, sju fiberarbeten, 16 arbeten med transmissionsutrustningen.

Under februari hade SUNET följande avbrott:

OplaneradePlaneradeTotalt
Fiber i stomnä t1 st 06:31 3 st 05:57 4 st
Accessfiber0 st 4 st 08:48 4 st 08:48
Ciena-utrustning4 st 9d 12:5716 st 12:1120 st 10d 00:08
Routrar i stomnä t000
Tider i formatet 00:00 ä r timmar och minuter, formatet 0d 00:00 ä r dygn, timmar och minuter

Inga övriga fel under denna månad.

Total onåbarhet för redundant anslutna kunder: 0 minuter.

Rapporten publicerades den 18/02 2009. Eventuella frågor eller synpunkter skickas till noc@sunet.se.

Tillbaka

Valid XHTML 1.0 Strict