NUNOCSUNET

Tillgänglighetsstatistik för December 2009

I december så var det tre planerade avbrott. Alla dessa var fiberrelaterade.

Under december månad så var det tre oplanerade avbrott. Av dessa tre berodde på transmissionsutrustningen och ett var fiberrelaterat. .

Under December hade SUNET följande avbrott:

OplaneradePlaneradeTotalt
Fiber i stomnät0 st 0 st 0 st
Accessfiber1 st 00:24 3 st 1d 17:454 st 1 d 18:09
Ciena-utrustning2st 12:450 st2 st 12:45
Routrar i stomnät1 st 00:150 st1 st 00:15
Tider i formatet 00:00 är timmar och minuter, formatet 0d 00:00 är dygn, timmar och minuter

Inga övriga fel under denna månad.

Total onåbarhet för redundant anslutna kunder: 0 minuter.

Rapporten publicerades den x/x 20xx. Eventuella frågor eller synpunkter skickas till noc@sunet.se.

Tillbaka

Valid XHTML 1.0 Strict