NUNOCSUNET

Tillgänglighetsstatistik för augusti 2009

Under augusti inträffade fem oplanerade avbrott i SUNET. Fyra som hade med transmissonsutrustningen att göra samt ett som hade med fiber att göra.

Under augusti var det fyra planerade avbrott, två fiberrelaterade, en som hade med transmissionsutrustningen att göra samt ett routerrelaterat.

Under augusti hade SUNET följande avbrott:

OplaneradePlaneradeTotalt
Fiber i stomnät1 st 16:031 st 01:452 st 17:48
Accessfiber0 st1 st 01:551 st 01:55
Ciena-utrustning4 st 05:061 st 00:115 st 05:17
Routrar i stomnät0 st1 st 00:081 st 00:08
Tider i formatet 00:00 är timmar och minuter, formatet 0d 00:00 är dygn, timmar och minuter

Inga övriga fel under denna månad.

Total onåbarhet för redundant anslutna kunder: 0 minuter.

Rapporten publicerades den 10/9 2009. Eventuella frågor eller synpunkter skickas till noc@sunet.se.

Tillbaka

Valid XHTML 1.0 Strict