NUNOCSUNET

Tillgänglighetsstatistik för september 2008

Under september var det totalt sju oplanerade avbrott, två fiberbrott samt fem som hade med transmissionsutrustningen att göra.

Det var två planerade avbrott under september varav båda var fiberrelaterade.

Under september hade SUNET följande avbrott:

OplaneradePlaneradeTotalt
Fiber i stomnät2 st 07:392 st 07:184 st 14:57
Accessfiber0 st0 st0 st
Ciena-utrustning4 st 3d 09:240 st4 st 3d 09:24
Routrar i stomnät0 st0 st0 st
Tider i formatet 00:00 är timmar och minuter, formatet 0d 00:00 är dygn, timmar och minuter

Mellan den 19 och den 30 september så led Umeå Universitets och Luleå Tekniska Högskolas "point to point"-förbindelse av bitfel.

Total onåbarhet för redundant anslutna kunder: 0 minuter.

Rapporten publicerades den 13/10 2008. Eventuella frågor eller synpunkter skickas till noc@sunet.se.

Tillbaka

Valid XHTML 1.0 Strict