NUNOCSUNET

Tillgänglighetsstatistik för november 2008

Under november så var det ett oplanerat avbrott som berodde på fiber och fyra som hade med transmissionsutrustningen att göra.

I november så var det två planerade avbrott som hade med fiber att göra.

Under november hade SUNET följande avbrott:

OplaneradePlaneradeTotalt
Fiber i stomnät0 st2 st 15:302 st 15:30
Accessfiber1 st 11:150 st1 st 11:15
Ciena-utrustning4 st 8d 05:280 st4 st 8d 05:28
Routrar i stomnät0 st0 st0 st
Tider i formatet 00:00 är timmar och minuter, formatet 0d 00:00 är dygn, timmar och minuter

När det felsöktes i Fredhäll den tredje november så råkade en tekniker koppla ur Karolinska Institutets gröna fiber istället för Stockholms Universitet. Det orsakade ett mycket kort avbrott.

Total onåbarhet för redundant anslutna kunder: 0 minuter.

Rapporten publicerades den 5/12 2008. Eventuella frågor eller synpunkter skickas till noc@sunet.se.

Tillbaka

Valid XHTML 1.0 Strict