NUNOCSUNET

Tillgänglighetsstatistik för maj 2008

Under maj var det totalt tre oplanerade avbrott, två som hade med transmissionsutrustningen att göra och ett som berodde på fiberbrott.

Det var fyra planerade avbrott under maj månad dessa berodde på olika fiberarbeten.

Under maj hade SUNET följande avbrott:

OplaneradePlaneradeTotalt
Fiber i stomnät0 st3 st 20:223 st 20:22
Accessfiber1 st 05:530 st1 st 05:53
Ciena-utrustning2 st 8d 08:040 st2 st 8d 08:04
Routrar i stomnät0 st0 st0 st
Tider i formatet 00:00 är timmar och minuter, formatet 0d 00:00 är dygn, timmar och minuter

Inga övriga fel under denna månad.

Total onåbarhet för redundant anslutna kunder: 0 minuter.

Rapporten publicerades den 2/6 2008. Eventuella frågor eller synpunkter skickas till noc@sunet.se.

Tillbaka

Valid XHTML 1.0 Strict