NUNOCSUNET

Tillgänglighetsstatistik för mars 2008

I mars var det ett oplanerat avbrott på en accessfiber samt ett som hade med transmissonsutrustningen att göra.

Det var endast två planerade avbrott i mars och varav ett på en stomfiber och det andra på en accessfiber.

Under mars hade SUNET följande avbrott:

OplaneradePlaneradeTotalt
Fiber i stomnät0 st1 st 00:091 st 00:09
Accessfiber1 st 16:451 st 09:342 st 1d 02:19
Ciena-utrustning1 st 1d 03:350 st1 st 1d 03:35
Routrar i stomnät0 st0 st0 st
Tider i formatet 00:00 är timmar och minuter, formatet 0d 00:00 är dygn, timmar och minuter

Inga övriga fel under denna månad.

Total onåbarhet för redundant anslutna kunder: 0 minuter.

Rapporten publicerades den 10/4 2008. Eventuella frågor eller synpunkter skickas till noc@sunet.se.

Tillbaka

Valid XHTML 1.0 Strict