NUNOCSUNET

Tillgänglighetsstatistik för juli 2008

Under juli månad så var det ett oplanerat fiberbrott samt två oplanerade avbrott som hade med transmissonsutrustningen att göra.

Det var sex planerade fiberavbrott och inga planerade avbrott som hade med transmissionsutrustningen att göra under juli.

Under juli hade SUNET följande avbrott:

OplaneradePlaneradeTotalt
Fiber i stomnät1 st 07:596 st 03:267 st 11:25
Accessfiber0 st0 st0 st
Ciena-utrustning2 st 1d 10:420 st2 st 1d 10:42
Routrar i stomnät0 st0 st0 st
Tider i formatet 00:00 är timmar och minuter, formatet 0d 00:00 är dygn, timmar och minuter

Inga övriga fel under denna månad.

Total onåbarhet för redundant anslutna kunder: 0 minuter.

Rapporten publicerades den 6/8 2008. Eventuella frågor eller synpunkter skickas till noc@sunet.se.

Tillbaka

Valid XHTML 1.0 Strict