NUNOCSUNET

Tillgänglighetsstatistik för januari 2008

I januari var det två oplanerade fiberbrott och sju avbrott som hade med transmissionutrustningen att göra.

Det var ett planerat avbrott i stomnätet och ett i accessnätet på fibersidan i januari, det var också två planerade avbrott som hade med transmissionsutrustningen att göra.

Under januari hade SUNET följande avbrott:

OplaneradePlaneradeTotalt
Fiber i stomnät2 st 07:181 st 00:213 st 07:39
Accessfiber0 st1 st 00:121 st 00:12
Ciena-utrustning7 st 5d 08:522 st 05:369 st 5d 14:28
Routrar i stomnät0 st0 st0 st
Tider i formatet 00:00 är timmar och minuter, formatet 0d 00:00 är dygn, timmar och minuter

Luleå Tekniska Högskola och Institutet för Rymdfysik upplevde en försämrad signal nästan en vecka i början av januari.

Total onåbarhet för redundant anslutna kunder: 0 minuter.

Rapporten publicerades den 10/2 2008. Eventuella frågor eller synpunkter skickas till noc@sunet.se.

Tillbaka

Valid XHTML 1.0 Strict