NUNOCSUNET

Tillgänglighetsstatistik för februari 2008

I februari var det tio oplanerade fiberbrott och två avbrott som hade med transmissionutrustningen att göra.

Det var tio planerade avbrott i februari, alla rörde stomnätsfiber.

Under februari hade SUNET följande avbrott:

OplaneradePlaneradeTotalt
Fiber i stomnät10 st 5d 07:2510 st 14:5020 st 5d 22:15
Accessfiber0 st0 st0 st
Ciena-utrustning3 st 3d 15:530 st3 st 3d 15:53
Routrar i stomnät0 st0 st0 st
Tider i formatet 00:00 är timmar och minuter, formatet 0d 00:00 är dygn, timmar och minuter

Den femte februari så gick Umeå Universitets båda BGP sessioner ner under ett planerat arbete. Detta varade i 31 minuter.

Den nionde februari så var Högskolan i Kristianstad onåbar i 46 minuter troligen på grund av ett strömavbrott i TDCs lokaler. Detta fel är fortfarande under utredning.

Total onåbarhet för redundant anslutna kunder: 77 minuter.

Rapporten publicerades den 10/3 2008. Eventuella frågor eller synpunkter skickas till noc@sunet.se.

Tillbaka

Valid XHTML 1.0 Strict