NUNOCSUNET

Tillgänglighetsstatistik för augusti 2008

Under juli månad så var det två oplanerade fiberbrott samt fyra oplanerade avbrott som hade med transmissonsutrustningen att göra.

Det var inga planerade arbeten i augusti.

Under juli hade SUNET följande avbrott:

OplaneradePlaneradeTotalt
Fiber i stomnät2 st 2d 14:060 st0 st
Accessfiber0 st0 st0 st
Ciena-utrustning4 st 4d 21:080 st4 st 4d 21:08
Routrar i stomnät0 st0 st0 st
Tider i formatet 00:00 är timmar och minuter, formatet 0d 00:00 är dygn, timmar och minuter

Till följd av paketförlust på det södra röda nätet så gjorde NUNOC en omstart av ett 'interface' i en av SUNETS core routrar. Detta påverkade GSIX, Göteborgs Universitet, Chalmers och Högskolan i Skövde.

Total onåbarhet för redundant anslutna kunder: 0 minuter.

Rapporten publicerades den 17/9 2008. Eventuella frågor eller synpunkter skickas till noc@sunet.se.

Tillbaka

Valid XHTML 1.0 Strict