NUNOCSUNET

Tillgänglighetsstatistik för april 2008

I april månad var det totalt tre oplanerade avbrott. En fiber i stomnätet, en router i stomnätet och ett fel i transmissionsutrustningen.

Det var endast tre planerade avbrott i april.

Under april hade SUNET följande avbrott:

OplaneradePlaneradeTotalt
Fiber i stomnät1 st 2d 05:311 st 00:032 st 2d 05:33
Accessfiber1 st1 st 05:591 st 05:59
Ciena-utrustning1 st 1d 02:490 st1 st 1d 02:49
Routrar i stomnät0 st1 st 03:071 st 03:07
Tider i formatet 00:00 är timmar och minuter, formatet 0d 00:00 är dygn, timmar och minuter

Inga övriga fel under denna månad.

Total onåbarhet för redundant anslutna kunder: 0 minuter.

Rapporten publicerades den 14/05 2008. Eventuella frågor eller synpunkter skickas till noc@sunet.se.

Tillbaka

Valid XHTML 1.0 Strict