NUNOCSUNET

Tillgänglighetsstatistik för november 2007

Det var ett oplanerat fiberbrott i stomnätet och tre oplanerade avbrott som hade med transmissonsutrustingen att göra i november.

Det var sex planerade fiberbrott i stomnätet och ett i accessnätet. Det var också elva planerade avbrott som hade med transmissionsutrustingen att göra och två planerade avbrott som hade med routrarna i stomnätet att göra.

Under november hade SUNET följande avbrott:

OplaneradePlaneradeTotalt
Fiber i stomnät2 st 22:438 st 2d 08:0310 st 3d 06:46
Accessfiber0 st1 st 00:131 st 00:13
Ciena-utrustning3 st 1d 23:3211 st 21:1214 st 2d 20:44
Routrar i stomnät0 st2 st 0:142 st 0:14
Tider i formatet 00:00 är timmar och minuter, formatet 0d 00:00 är dygn, timmar och minuter

Inga övriga fel under denna månad.

Total onåbarhet för redundant anslutna kunder: 0 minuter.

Rapporten publicerades den 10/12 2007. Eventuella frågor eller synpunkter skickas till noc@sunet.se.

Tillbaka

Valid XHTML 1.0 Strict