NUNOCSUNET

Tillgänglighetsstatistik för december 2007

Det var två oplanerade fiberbrott i december och fem stycken avbrott som på något sätt berodde på transmissionsutrustningen.

Det var två planerade fiberbrott och sju planerade avbrott som hade med transmissionsutrustningen att göra.

Under december hade SUNET följande avbrott:

OplaneradePlaneradeTotalt
Fiber i stomnät1 st 00:012 st 00:203 st 00:21
Accessfiber1 st 04:120 st1 st 04:12
Ciena-utrustning5 st 4d 12:557 st 1d 16:2512 st 6d 05:20
Routrar i stomnät000
Tider i formatet 00:00 är timmar och minuter, formatet 0d 00:00 är dygn, timmar och minuter

Den sjunde december samt den 14 december så var man tvungen att flytta utrustningen som stod på den gröna sajten i Luleå på grund av att TDC ska bygga om lokalen. Detta medförde att Luleå Tekniska Universitet och Institutet för Rymdfysik inte hade redundans i totalt tre timmar.

Luleå Tekniska Högskola drabbades av bitfel den sjunde december och man var tvungen att byta ett transponderkort i Fredhäll. Detta fel utlöstes förmodligen av den ovan nämnda flytten även om sambandet inte har kunnat bevisas.

Total onåbarhet för redundant anslutna kunder: 0 minuter.

Rapporten publicerades den 10/1 2008. Eventuella frågor eller synpunkter skickas till noc@sunet.se.

Tillbaka

Valid XHTML 1.0 Strict