SUNET trafikstatistik

En samanställning av olika sätt att presentera grafer över SUNETs trafik.

Graferna för 98:e percentilen av trafiken i SUNET, per högskola (summerat över förbindelserna till högskolan) och dag. "Into" och "Out from" i graferna är sett från SUNETs perspektiv. Trafik in till t.ex. en högskola motsvarar trafik ut från SUNET.

Kurvorna har ett värde per dag, svarande mot den nivå där trafiken under 98% av dygnet (23:31:12) ligger under värdet och 2% av dygnet (0:28:48) ligger över värdet.

Graferna för genomsnitt (average) viser trafiken summerad per anslutning och dag. På samma sätt som ovan är det det SUNETs perspektiv som avgör "Into" och "Out from" i graferna.

Dom följande sidorna innehåller grafer som uppdateras nästan i realtid, i olika upplösning, från snitt över 5 minuter til snitt över 24 timmar och med visning av maksimalvärder i perioden, för varje kund summerat och dernest varje anslutning til kunden.

Alla kunder summerat

Current  

Universitet och större Högskolor

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Current Links: 1 2
Chalmers (CTH) Current Links: 1 2
Högskolan Dalarna (DU) Current Links: 1 2
Göteborgs universitet (GU) Current Links: 1 2
Högskolan i Borås (HB) Current Links: 1 2
Högskolan på Gotland (HGO) Current Links: 1 2
Högskolan i Halmstad (HH) Current Links: 1 2
Handelshögskolan i Stockholm (HHS) Current Links: 1 2
Högskolan i Gävle (HIG) Current Links: 1 2
Högskolan Kristianstad (HKR) Current Links: 1
Högskolan Väst (HV) Current Links: 1 2
Högskolan i Skövde (HiS) Current Links: 1 2
Institutet för rymdfysik (IRF) Current Links: 1 2 3
Jönköping University (JU) Current Links: 1 2
Karlstads universitet (KAU) Current Links: 1 2
Karolinska Institutet (KI) Current Links: 1 2
KTH (KTH) Current Links: 1 2
Linköpings universitet (LIU) Current Links: 1 2
Linnéuniversitete (LNU) Current Links: 1 2 3 4
Luleå tekniska universitet (LTU) Current Links: 1 2
Lunds universitet (LU) Current Links: 1 2
Malmö universitet (MAU) Current Links: 1 2
Mälardalens Universitet (MDU) Current Links: 1 2
Mittuniversitetet (MIUN) Current Links: 1 2
Örebro universitet (ORU) Current Links: 1 2
Södertörns Högskola (SH) Current Links: 1 2
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Current Links: 1 2 3 4 5
Stockholms universitet (SU) Current Links: 1 2
Umeå universitet (UMU) Current Links: 1 2
Uppsala universitet (UU) Current Links: 1 2

Sub-anslutningar

Anslutningar där trafiken också ingår som en del av trafiken till den tillhörande huvudanslutningen.

Centrum för belastningsskadeforskning (CBF) - del av HIG Current Links: 1
Carl Malmstens Centrum för Träteknik & Design (CTD) - del av LIU Current Links:
Dnlab och Jönköpings tekniska högskola (JTH) -- del av HJ Current Links: 1 2
KTHNOC (KTHNOC) - del av KTH Current Links:
ParallellDatorCentrum (PDC) - del av KTH Current Links:

Svensk del av LHCOPN

Current  
High Performance Computing Center North (HPC2N) @ UmU Current Links: 1
Nordic central site for LHCOPN (in Denmark) Current Links:
Swedish part of LHCOPN (connection to SUNET commodity) Current Links:
National Supercomputer Centre (NSC) @ LiU Current Links:
Parallelldatorcentrum (PDC) @ KTH Current Links:

Övriga Högskolor

Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) Current Links: 1
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) Current Links: 1 2
Johannelunds teologiska högskola (JOHANNELUND) Current Links: 1
Kungliga Konsthögskolan (KKH) Current Links: 1
Kungliga Musikhögskolan (KMH) Current Links: 1 2
Konstfack (KONSTF) Current Links: 1 2
Röda Korsets Högskola (RKH) Current Links: 1 2
Stockholms konstnärliga högskola (SKH) Current Links: 1 2

Studentnät och Studentbostäder

Chalmers studentbostäder (CSB) Current Links: 1 2
Göteborg, Studentbostäder (GSIX) Current Links: 1 2
JUNET (JUNET) Current Links: 1 2
Mälardalens Datorförening (MDFNET) Current Links: 1
Studentnätet vid Högskolan i Skövde (SHS) Current Links: 1
Uppsala, studentbostäder (UPUNET-S) Current Links: 1

Stockholmskunder

Statens centrum för arkitektur och design (ARKDES) Current Links: 1
Armémuseum (ARMEM) Current Links: 1
Delegationen mot segregation (DELMOS) Current Links: 1 2
Ersta Sköndal Bräcke högskola (ESH) Current Links: 1 2
Etnografiska museet (ETNOGR) Current Links:
Försvarshögskolan (FHS) Current Links: 1 2
Institut Mittag-Leffler (IML) Current Links: 1
Kungliga biblioteket (KB) Current Links: 1 2
KK-stiftelsen (KKS) Current Links: 1
Konstnärsnämnden (KONSTN) Current Links: 1
Statens kulturråd (KUR) Current Links: 1
Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) Current Links: 1
Nationalmuseum (NATM) Current Links: 1 2
Nordiska Museet (NORDISKA) Current Links: 1
Naturhistoriska riksmuseet (NRM) Current Links: 1
Riksarkivet (RA) Current Links: 1 2
Riksantikvarieämbetet (RAA) Current Links: 1 2
Riksdagsförvaltningen (RIKSD) Current Links: 1
Riksbankens Jubileumsfond (RJ) Current Links: 1
Sophiahemmet Högskola (SHH) Current Links: 1
Statens historiska museer (SHM) Current Links: 1
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Current Links: 1
Skansen (SKANSEN) Current Links: 1
Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) Current Links: 1
Statens Maritima Museer (SMM) Current Links: 1 2 3 4
Statens musiksamlingar (SMUS) Current Links:
Institutet för språk och folkminnen (SOFI) Current Links:
Svenska Akademien (SVEAK) Current Links: 1
Tekniska museet (TEKM) Current Links: 1
Tillväxtverket (TILLVAXTVERKET) Current Links: 1 2
Universitets- och Högskolerådet (UHR) Current Links: 1 2 3
Sveriges Utbildningsradio (UR) Current Links: 1 2
Valmyndigheten (VALMY) Current Links:
Vinnova (VINNOVA) Current Links: 1
Vetenskapsrådet (VR) Current Links:

Övriga kunder

Sunets FTP arkiv (ARKIVET) Current Links: 1
Demografiska Databasen Haparanda (DDB) Current Links: 1
European Spallation Source (ESS) Current Links: 1 2
Moderna Museet (MODM) Current Links: 1 2
Nordiskt Genresurscenter (NORDGEN) Current Links: 1
Statens försvarshistoriska museer (SFHM) Current Links: 1
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) Current Links: 1 2
Statens museer för världskultur (SMVK) Current Links: 1
Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) Current Links: 1 2 3 4
Swedish space corporation (SSC) Current Links: 1
Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science (UPPMAX) Current Links: 1 2

Övrigt

Onsala Rymdobservatorium (OSO) Current Links: 1
SUNET tjanster och servrar) Current Links: 1 2
Zoom hosted by Sunet Current Links: 1 2 3 4

Direkt Peering och IX:ar

Current  
Borderlight (BLIGHT) Current Links:
Netnod Göteborg (NN-Gbg) Current Links: 1
Netnod Luleå (NN-Lul) Current Links: 1
Netnod Malmö (NN-Mma) Current Links: 1
Netnod Stockholm A (NN-Sth-A) Current Links: 1
Netnod Stockholm B (NN-Sth-B) Current Links: 1
Netnod Sundsvall (NN-Sv1) Current Links: 1
Netnod Totaltrafik (NN-total) Current Links: 1 2 3 4 5
Norrnod (NORRNOD) Current Links: 1
Stockholms Stad (STHLM) Current Links: 1
SYSteam (SYSTEAM) Current Links:

Generell konnektivitet

NORDUnet (NDN) - Upstream Current Links: 1 2 3 4 5 6

Uppdaterad: 2024-06-24 06:25:01 statsmaster@sunet.se Valid XHTML 1.0 Transitional